کاربرد گریتینگ

می 8, 2018

کاربرد گریتینگ

گریتینگ درچه جاهایی کاربرد دارد؟ همانطور که می دانیم، بیشترین استفاده گریتینگ در صنایع پتروشیمی، غذایی، تأسیسات، کشتی سازی و به طور کلی اکثر صنایع مربوط […]