گریتینگ الکتروفورج اتوماتیک

می 8, 2018
گریتینگ الکتروفورج اتوماتیک

گریتینگ الکتروفورج اتوماتیک

گریتینگ الکتروفورج اتوماتیک چیست؟ یکی از روش‌های ساخت گریتینگ به صورت دستگاه اتوماتیک جوش مقاومتی بوده که با استفاده از فشار بسیار بالا و حرارت، چهارپهلوی […]