گریتینگ با تسمه مضرس

مشاهده صفحه جدید
می 8, 2018
گریتینگ تسمه در میلگردچهارپهلو

گریتینگ با تسمه مضرس

 گریتینگ با تسمه مضرس جهت استفاده گریتینگ در مکان‌های مرطوب و سطوح لغزنده که امکان سر خوردن وجود دارد، از گریتینگ با تسمه مضرس استفاده می‌شود. […]