گریتینگ_تسمه_در_نیم_تسمه

می 8, 2018

گریتینگ تسمه در نیم تسمه

 گریتینگ تسمه درنیم تسمه چیست؟ گریتینگ تسمه در نیم تسمه بدلیل استحکام بالا و در عین حال وزن سبکتر نسبت به گریتینگ تسمه درتسمه ، در […]