گریتینگ_مضرس

می 8, 2018
گریتینگ مضرس

گریتینگ مضرس

 نکات مهم در انتخاب گریتینگ مضرس کدامند؟ بیشترین کاربرد گریتینگ مضرس (گریتینگ آجدار یا گریتینگ دندانه دار) در مکانهای مرطوب و روغنی بوده که باعث جلوگیری […]